คุณอยู่ที่ : Work Order

Open Process Finish 1 Finish 2 Closed
Work Order NO. ชื่อลูกค้า ชื่อ Project ผู้รับมอบหมายงาน วัน / เวลา รับแจ้ง สถานะ ความสำคัญ จัดการ
W 6206026 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหิดล-PM B.วิจัย(ปรับปรุงใหม่) เกรียงไกร กาวี 16 มิถุนายน 2562 ( 20 : 31 ) Open 2
W 6206027 บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น-ซ่อมรั่ว​HPU​ OR4 สิริชัย มูลมงคล 16 มิถุนายน 2562 ( 20 : 41 ) Open 3