คุณอยู่ที่ : Work Order

เพิ่มรายการใหม่

Open Process Finish 1 Finish 2 Closed
Work Order NO. ชื่อลูกค้า ชื่อ Project ผู้รับมอบหมายงาน วัน / เวลา รับแจ้ง สถานะ ความสำคัญ จัดการ
W6310013 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหิดล-B.1บน แอร์ดาดฟ้าเสียงดัง สิริชัย มูลมงคล 06 ตุลาคม 2563 ( 10 : 18 ) Open 2
W6310014 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด รพ.บางปะกอก9-เสนอราคาเปลี่ยน Filter R.แยกโรค นเรศ ตาคำลือ 07 ตุลาคม 2563 ( 11 : 45 ) Open 2
W6310016 บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด รพ.ศรีสวรรค์-เสนอราคาPM 4คร้งต่อปี นเรศ ตาคำลือ 07 ตุลาคม 2563 ( 16 : 49 ) Open 2
W6310015 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เสนอราคา PM คณะแพทยศาสตร์ จุฬา นเรศ ตาคำลือ 07 ตุลาคม 2563 ( 12 : 37 ) Open 2