คุณอยู่ที่ : ข้อมูลประเภทงาน

ข้อมูลประเภทงาน

ยกเลิกรหัสประเภทงาน ประเภทงาน วันที่เพิ่ม วันที่แก้ไขล่าสุด
1 งานขาย 24 กุมภาพันธ์ 2559 ( 20 : 39 ) 28 มีนาคม 2559 ( 23 : 00 )  
2 งาน Service Contract 25 กุมภาพันธ์ 2559 ( 15 : 35 ) 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 59 )  
3 งาน In - Warranty Service 25 กุมภาพันธ์ 2559 ( 15 : 35 ) 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 59 )  
4 งานซ่อม/ซ่อมซ้ำ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ( 15 : 35 ) 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 59 )  
5 งานตาม Job Order 25 กุมภาพันธ์ 2559 ( 15 : 35 ) 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 59 )  
6 งานอื่นๆ 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 58 ) 28 มีนาคม 2559 ( 22 : 58 )