คุณอยู่ที่ : ข้อมูลลูกค้า

เพิ่มข้อมูลลูกค้า

ลำดับ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ประเภทลูกค้า ชื่อผู้ติดต่อ จัดการ
1
0001 Tempeek
2
A-001 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ทดสอบ 02-422-9999
3
A-002 หจก.ไอเดียล เคม แอนด์ เซอร์วิส
4
A-003 เอกชัย เหล่าเทพพิทักษ์
5
A-004 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
6
A-005 คณะบุคคลอิมเมจินิค อินทีเรีย
7
A-006 บริษัท เอ็นเนอเมติค คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด
8
A-007 บริษัท เอ็นเนอเมติค เอ็ส.เอ็ม.อี. จำกัด
9
A-008 AJINOMOTO ENGINEERING 2001(THAILAND) CO.,LTD.
10
A-009 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 034-822-204-11
11
A-010 นายอมรเทพ เพ็ชร์รัตน์
12
A-011 ASIA PET (THAILAND) LIMITED
13
A-012 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1871,1713
14
A-013 บริษัท อะเฮดออล จำกัด
15
A-014 บริษัท แอร์โรฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-944-5767
16
A-015 ALSTOM (THAILAND) Ltd.
17
A-016 AAPC (THAILAND) LTD.
18
A-017 นายอนุวัฒน์ อ่อนมณี
19
A-018 บจก. แองเจิ้ล แกลเลอรี่
20
A-019 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท