คุณอยู่ที่ : Dashboard

Online

0

User Busy

1

Offline User

36

All User

37

รายการ work order ล่าสุด
ลำดับ Work Order รายการ วันที่ สถานะ จัดการ
1 6310018 รพ.สุขุมวิท - PM4คร้้ง(1/10/63-30/9/64) 08 ตุลาคม 2563 ( 08 : 17 ) Process
2 6310017 รพ.Princ อุทัย - PM 08 ตุลาคม 2563 ( 08 : 16 ) Finish 1
3 6310016 รพ.ศรีสวรรค์-เสนอราคาPM 4คร้งต่อปี 07 ตุลาคม 2563 ( 16 : 49 ) Open
4 6310015 เสนอราคา PM คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 07 ตุลาคม 2563 ( 12 : 37 ) Open
5 6310014 รพ.บางปะกอก9-เสนอราคาเปลี่ยน Filter R.แยกโรค 07 ตุลาคม 2563 ( 11 : 45 ) Open