คุณอยู่ที่ : ตารางนัดหมายลำดับ ชื่อลูกค้า ชื่อ Project วันที่เริ่มต้นประกัน วันที่สิ้นสุดประกัน จำนวนครั้งในการให้บริการ ความถี่ซ่อมบำรุง วันที่แก้ไขล่าสุด จัดการ
1
Ar Yu International Health Care Co.,Ltd. - A-024 Ar Yu International Health Care Co.,Ltd. - P-6008 9 เมษายน 2562 9 เมษายน 2562 0 0 09 เมษายน 2562 ( 16 : 32 )
2
Ar Yu International Health Care Co.,Ltd. - A-024 Ar Yu-Quotation for Air Conditioning Maintenance S - Q63105 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 14 กรกฎาคม 2563 ( 16 : 19 )
3
Ar Yu International Health Care Co.,Ltd. - A-024 Ar Yu-เสนอราคา Medium Filter for Cath Lab - Q62115 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 16 สิงหาคม 2562 ( 17 : 12 )
4
Ar Yu International Health Care Co.,Ltd. - A-024 Ar Yu - PM - PM62004 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 4 3 09 เมษายน 2562 ( 16 : 33 )
5
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.สมองและกระดูก กท.- PM - PM63003 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 8 3 22 มกราคม 2563 ( 09 : 37 )
6
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน-เครื่่องปรับอากาศห้อง OR - S-53026 28 ธันวาคม 2554 28 ธันวาคม 2554 0 0 21 มกราคม 2562 ( 08 : 35 )
7
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคาเปลี่ยน Duct Temp Hu OR1 - Q62174 19 ธันวาคม 2562 18 มกราคม 2563 0 0 17 ธันวาคม 2562 ( 14 : 26 )
8
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคางาน PM Cath Lab 1 ปี - Q61003 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 26 มกราคม 2561 ( 10 : 01 )
9
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.ศูนย์วิจัย - เสนอราคาPM ห้องผสมยา 1 ครั้ง - Q63138 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 18 กันยายน 2563 ( 14 : 37 )
10
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-025 รพ.กท.ศูนย์วิจัย - Neg1 จอแสดง Temp.ไม่ตรงกับที่วั - IW59073 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 29 พฤศจิกายน 2559 ( 11 : 15 )
11
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคา PM Cath Lab Fl.2 ปี63 - Q62133 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 24 กันยายน 2562 ( 12 : 04 )
12
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-025 รพ.กท.หัวหิน-​เปลี่ยน​ HEPA​ OR2+OR3 - SV63058 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 26 สิงหาคม 2563 ( 17 : 23 )
13
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคา Filter Negative Room ปี 60 - Q60005 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 24 มกราคม 2560 ( 09 : 17 )
14
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.ศูนย์วิจัย - Filter R.ผสมยาB2 - SV63028 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 27 มีนาคม 2563 ( 09 : 33 )
15
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - PM Negative Room ปี 61 - SV61002 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 4 3 28 มกราคม 2561 ( 15 : 00 )
16
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-025 รพ.กท.ศูนย์วิจัย-เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม AHU ICU5 - IW59010 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
17
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.ศูนย์วิจัย - เสนอราคา PM ห้องผสมยา 1/1/64-31 - Q62097 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 10 กรกฎาคม 2562 ( 15 : 28 )
18
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคาซ่อมรั่ว+Flex OR1 - Q63035 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 05 มีนาคม 2563 ( 11 : 49 )
19
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน-ซ่อมจอTOUCH SCREEN - SV58045 25 มกราคม 2558 5 กุมภาพันธ์ 2559 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
20
Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 รพ.กท.หัวหิน - เสนอราคาเปลี่ยน HPU Cath Lab - Q61065 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 0 0 16 สิงหาคม 2561 ( 14 : 34 )