คุณอยู่ที่ : กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

เพิ่ม Role
ลำดับ ชื่อ Role รายละเอียด วันที่เพิ่ม วันที่แก้ไขล่าสุด
1 Manager บริหาร/ผู้จัดการ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ( 00 : 00 ) 29 กุมภาพันธ์ 2559 ( 13 : 42 )  
2 Admin ผู้ดูแลระบบ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ( 23 : 40 ) 29 กุมภาพันธ์ 2559 ( 13 : 42 )  
3 Engineer เจ้าหน้าที่ช่าง/ช่างเทคนิค 29 กุมภาพันธ์ 2559 ( 13 : 43 ) 29 กุมภาพันธ์ 2559 ( 13 : 43 )