คุณอยู่ที่ : Project

เพิ่ม Project เพิ่ม PM/SV

รหัส Project ชื่อ Project ชื่อลูกค้า วันที่เริ่มโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ วันที่เริ่มสัญญา PM/SV วันที่สิ้นสุดสัญญา PM/SV จำนวนครั้งในการให้บริการ ความถี่ซ่อมบำรุง วันที่แก้ไขล่าสุด จัดการ
IW58037 หยั่น หว่อ หยุ่น บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด - Y-006 1 เมษายน 2559 0 0 27 กันยายน 2559 ( 10 : 25 )
S58009 รพ.ราชบุรี บจก.ไพศาลกิจซิสเต็ม - P-034 23 กันยายน 2558 28 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 28 มกราคม 2561 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV58048 SCTC - Filter , Compressor, Drier บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด - S-038 19 ธันวาคม 2558 7 มกราคม 2559 6 2 28 กันยายน 2559 ( 15 : 19 )
SV58050 GPO - QC เปลี่ยน Comp.(CDU-F3) องค์การเภสัชกรรม - G-005 22 ธันวาคม 2558 8 มกราคม 2559 6 2 28 กันยายน 2559 ( 15 : 21 )
SV58044 รพ.สมเด็จฯ - PM ต.ค.58-ก.ย.59 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา - S-010 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559 12 1 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
IW58045 รพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น - B-020 6 2 29 กันยายน 2559 ( 08 : 56 )
S59001 รพ.ปัตตานี 3 บริษัท ทีเอ็มพี 1 จำกัด - T-036 19 มกราคม 2559 4 มีนาคม 2559 5 มีนาคม 2559 4 มีนาคม 2561 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV58013 EWS - PM ปี 58 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด - E-001 31 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 0 0 29 กันยายน 2559 ( 08 : 57 )
SV58016 รพ.กท.หัวหิน - PM OR ปี 58 Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 20 กุมภาพันธ์ 2558 19 กุมภาพันธ์ 2559 6 2 29 กันยายน 2559 ( 09 : 16 )
SV58030 GPO - PM ชั้น 5,6 องค์การเภสัชกรรม - G-005 1 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 8 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV58034 รพ.สุขุมวิท - PM 58 บริษัท ปิยะศิริ จำกัด - P-024 1 กรกฎาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 6 2 29 กันยายน 2559 ( 09 : 14 )
SV58042 มหิดล - B.วิจัย PM ต.ค.58-ก.ย.59 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ - M-006 - มหิดล 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559 4 4 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV59001 EWS-เปลี่ยนRELAY บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด - E-001 22 มกราคม 2559 26 มกราคม 2559 0 0 29 กันยายน 2559 ( 09 : 20 )
S56022 GPO - ออกแบบโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม - G-005 9 สิงหาคม 2556 6 2 29 กันยายน 2559 ( 09 : 21 )
IW59001 รพ.กท.ขอนแก่น - ย้าย license บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น - B-020 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV59002 รพ.กท.หัวหิน - PM Negative Room 59 Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-016 10 กุมภาพันธ์ 2559 31 ธันวาคม 2559 4 3 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
IW59002 ร.พ.กระบี่-เก็บงานเพื่อขอ Bank Warranty คืน บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด - K-017 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
IW59003 รพ.กท.ขอนแก่น-ซ่อมรั่วOR2,เปลี่ยนจอOR5,ปรับset Cat บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น - B-020 6 2 01 มกราคม 2513 ( 07 : 00 )
SV59003 รพ.สุขุมวิท-Duct Temp.&Hu.Sensor OR5 บริษัท ปิยะศิริ จำกัด - P-024 2 กุมภาพันธ์ 2559 9 กุมภาพันธ์ 2559 6 2 29 กันยายน 2559 ( 09 : 42 )
IW59004 รพ.กท.ศูนย์วิจัย-ตรวจสอบและปรับset ICU5 Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited - B-025 6 2 29 กันยายน 2559 ( 09 : 48 )