คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
2 60334 - สุนทร ชูชีพ
ไฟล์แนบ…

 
1 วันพฤหัสบดี 8/10/63 15.00 น. ตรวจสอบหน้างานเพื่อเดินสายไฟควบคุม CDU ห้อง OR5 และ OR6 รพ.สุขุมวิท ผู้ดำเนินการ กิ๊บ บังรีม จ่อย (ตรวจสอบร่วมกับคุณถนอมศักดิ์ 081-4568337) ติต่อคุณเฉลิมพล 066-0748414 ครับ