คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref RE PPC-1020-149 PM 4 times per year OR1-3.pdf
 
1 เสนอราคางานบริการ จำนวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี สำหรับระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด OR1,OR2,OR3 โรงพยาบาลศรีสวรรค์