คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 58278 - เกรียงไกร กาวี
2 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
3 60320 - นเรศ ตาคำลือ
4 60334 - สุนทร ชูชีพ
ไฟล์แนบ…

 
1 วันศุกร์ 9/10/63 10.00 น. ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาการมีเสียงดังมาจากเครื่องปรับอากาศบริเวณดาดฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ม.มหิดล ผู้ดำเนินการ ผม คุณเจ กิ๊บ บังรีม จ่อย ติดต่อคุณอภิสิทธิ์ 065-0069394 ครับ