คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

PPC-0520-082 Installation Adjustable Air Direction Grill for Cath Lab.pdf
 
1 ติดตั้งตัวปรับทิศทางลม (Adjustable Air Direction Grill) ขนาด 18” สำหรับ CDU 401/1 และ CDU 401/2 ระบบปรับอากาศ ห้อง Cath Lab  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ