คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref RE PPC-0520-081 PM 4 times per year for OR1,3.pdf
 
1 เสนอราคางานบริการ จำนวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี สำหรับระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด OR1 และ OR3 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ