คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

PPC-0520-078 Move HPU of scope 2 BDMS Wellness Clinic.pdf
 
1 เสนอราคาย้าย HPU ของห้อง scope 2 ชั้น 5 BDMS Wellness Clinic  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ