คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref.PPC-0320-052 Change Compressor of Mixture Room.pdf
 
1 เสนอราคาเปลี่ยน Compressor สำหรับห้องผสมยาแบบปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลสงขลา  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ