คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 58278 - เกรียงไกร กาวี
2 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
3 60320 - นเรศ ตาคำลือ
4 60334 - สุนทร ชูชีพ
5 63421 - เฉลิมเกียรติ รักจังหวัด
ไฟล์แนบ…

 
1 วันพุธ 25/03/63 9.00 น. PM ครั้งที่ 2 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการ ผม คณเจ กิ๊บ บังรีม จ่อย ต้น ติดต่อคุณปราณี 088-2665909 ครับ (ไปทำ PM พร้อมรับสัญญาจ้างงาน)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ