คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 62390 - ภานุวัฒน์ กิตติการ
3 62399 - สุธิ สมสุข
4 63412 - กริชณรงค์ สำราญกิจเจริญ
5 63413 - ทวีป รัตนเสน
ไฟล์แนบ…

PPC-0320-049 Change Duct Temp Hu OR2.pdf
 
1 วันพุธ 25/03/63 9.00 น. ถึงวันพฤหัสบดี 26/03/63 เปลี่ยน Duct Temp Humidity Sensor ห้อง OR2 รพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น ผู้ดำเนินการ ลม พี่นก พี่บู่ เพชร คิม วิท ติดต่อคุณเทพพิทักษ์ 081-1718466 ครับ (ใบเสนอราคา PPC/0320/049)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ