คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 57258 - สุธิ สมสุข
3 62390 - ภานุวัฒน์ กิตติการ
4 62404 - จารุเดช รัตนเสน
5 63413 - ทวีป รัตนเสน
ไฟล์แนบ…

 
1 วันพุธ 25/03/63 9.00 น. ถึงวันพฤหัสบดี 26/03/63 PM ครั้งที่ 3 รพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น ผู้ดำเนินการ พี่นก ลม พี่บู่ เพชร คิม วิท ติดต่อคุณเทพพิทักษ์ 081-1718466 ครับ  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ