คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 60320 - นเรศ ตาคำลือ
ไฟล์แนบ…

 
1 วันศุกร์ 14/02/63 14.00 น. ตรวจสอบระบบปรับอากาศ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล อาการ HPU ไม่ทำงาน ผู้ดำเนินการ พี่นก คุณเจ ติดต่อคุณธวัชชัย 081-9356432 ครับ  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ