คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 60320 - นเรศ ตาคำลือ
ไฟล์แนบ…

BB 14_2_63.pdf
 
1 ตรวจสอบระบบปรับอากาศ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล อาการ HPU ไม่ทำงาน ติดต่อคุณธวัชชัย 081-9356432  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ