คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
2 60320 - นเรศ ตาคำลือ
3 63412 - กริชณรงค์ สำราญกิจเจริญ
ไฟล์แนบ…

 
1 วันศุกร์ 14/02/63 14.00 น. ตรวจสอบระบบปรับอากาศ อาคาร 1 บน ม.มหิดล อาการ CDU ทำงานตัดๆต่อๆ ผู้ดำเนินการ ผม พี่นก คุณเจ บังรีม ติดต่อคุณอภิสิทธิ์ 065-0069394 ครับ  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ