คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 57258 - สุธิ สมสุข
3 58278 - เกรียงไกร กาวี
4 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
5 60334 - สุนทร ชูชีพ
6 62390 - ภานุวัฒน์ กิตติการ
7 63413 - ทวีป รัตนเสน
ไฟล์แนบ…

PPC-0220-026 Repair Piping of CDU-301 OR1.pdf
S__50536514.jpg
 
1 วันพฤหัสบดี 13/02/63 13.00 น. ซ่อมรั่ว CDU301 ระบบปรับอากาศ ห้อง OR1 รพ.สมิติเวชชลบุรี ผู้ดำเนินการ ลม กิ๊บ พี่บู่ บังรีม จ่อย เพชร คิม วิท ติดต่อคุณสุรศักดิ์ 085-6458825 ครับ (ใบเสนอราคา PPC/0220/026)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ