คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 60320 - นเรศ ตาคำลือ
3 62391 - ธเนศ เดชเลย์
ไฟล์แนบ…

Ratchapruk 17_6_62 OR.pdf
 
1 ซ่อมรั่ว HPU ห้อง OR4 รพ.ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ