คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref RE PPC-0319-038 PM 1 time for Line 1 and Line 2.pdf
 
1 เสนอราคาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง สำหรับ LINE ผลิต( LINE 1 และ LINE 2) โรงน้ำสิงห์วังน้อย  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ