คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 50043 - ชานนท์ ตรีสุทธามาศ
2 56231 - สุรชาติ สะบู่
3 56236 - ภาณุพงษ์ พรานพนัส
4 58278 - เกรียงไกร กาวี
5 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
6 60334 - สุนทร ชูชีพ
ไฟล์แนบ…

Singha PET Wangnoi 12_2_62.pdf
 
1 ตรวจสอบระบบปรับอากาศ โรงน้ำดื่มสิงห์วังน้อย line 2 อาการ ค่าแสดงผลในจอควบคุมอุณหภูมิติดลบ ติดต่อคุณสัญญา 086-1002476 ครับ (ตรวจสอบเพื่อเสนอราคาซ่อม)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ