คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref RE PPC-0119-008 Overhaul Air Conditioning System B.4B.pdf
 
1 เสนอราคาซ่อมระบบปรับอากาศและแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด อาคาร 4 ชั้นบน 1.งานเปลี่ยนอุปกรณ์control CDU401/2 อาคาร 4บน 2.งานเปลี่ยน COMPRESSOR CDU401/4 อาคาร 4 บน 3.ติดตั้งอุปกรณ์ control differential pressure switch AHU4 อาคาร 4 บน  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ