คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

ไฟล์แนบ…

Our Ref RE PPC-0119-005 PM Air Conditioning System for OR1-3.pdf
 
1 เสนอราคางานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้อง OR1-3 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ครั้ง  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ