คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 56236 - ภาณุพงษ์ พรานพนัส
 
1 เปลี่ยน Pressure control switch High-Low (KP15 Auto Reset) ห้อง OR4 หมายเลข CDU4/3  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ