คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 58278 - เกรียงไกร กาวี
ไฟล์แนบ…

EWS 8-11-61.pdf
 
1 ตรวจสอบ AHU 2 อาการอุปกรณ์ทำความชื้นไม่ทำงาน ช๊อต  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ